logo 01

logo 02

Implementarea E-Strategie a Orasului Mizil

Actualizarea strategiei de dezvoltare a orasului Mizil si implementarea platformei e-Strategie.

Realizarea unei metodologii de planificare strategica, actualizarea strategiei de dezvoltare locala, implementarea platformei e-Strategiei si instruire pentru utilizarea metodologiei si a platformei.

Servicii oferite

Finantare

Bugetul investitiei

Stadiu

Elaborarea metodologiei procesului de planificare strategica;

Realizarea analizei SWOT;

Analiza si diagnoza activitatilor economice si sociale din orasul Mizil in context judetean/regional/national; Stabilirea obiectivelor strategice specifice; Stabilirea calendarului proiectelor si estimarea duratelor de realizare.

PO DCA

372.000 RON

Finalizat