logo 01

logo 02

Toate afacerile durabile au la baza o planificare pe termen mediu sau lung.

Stabilirea directiilor de dezvoltare porneste de la analiza situatiei existente a Intreprinderii. Planul de afaceri este cel mai util instrument de planificare a activitatilor si de dezvoltare a intreprinderii.

Skyline Center intocmeste Planuri de Afaceri pentru intreprinderi, atat pentru investitii finantate din surse proprii sau credite bancare, cat si pentru proiecte finantate din fonduri nerambursabile.

Pentru accesarea Fondurilor Nerambursabile, Skyline Center intocmeste Cererea de finantare si documentele suport.