logo 01

logo 02

Protejarea mediului inconjurator si imbunatatirea conditiilor de viata trebuie sa reprezinte preocuparea principala a autoritatilor publice.

Pentru acest deziderat sunt necesare investitii in Retelele de Utilitati si in Infrastructurile de Mediu.

Skyline Center elaboreaza Studii de Fezabilitate si Documentatii Tehnice pentru investitii in retele de utilitati (apa potabila, canalizare) si in infrastructuri de mediu (sisteme de gestionare a deseurilor, statii de epurare, arii protejate).

Pentru accesarea Fondurilor Nerambursabile, Skyline Center intocmeste Cererea de finantare si documentele suport.