logo 01

logo 02

Autoritati Publice si Companii de Stat

 • 2011- 2013 – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale +

  Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta

  Acordarea de consultanta gratuita fermierilor pentru intocmirea dosarelor de finantare in cadrul masurii 141 a PNDR.

  Servicii oferite

  Finantare

  Bugetul investitiei

  Stadiu

  Organizarea si coordonarea echipei de cosilieri de teren din judetele Timis, Arad, Hunedoara si Caras Severin

  Centralizare informatii

  Coordonare proces de facturare consilieri

  Coordonarea proiectului

  Program Naional de Dezvoltare Rurala

  N/A

  In derulare

  Read More
 • 2010 – 2012 Judetul Iasi +

  Sistem de management integrat al deseurilor in Judetul Iasi

  Realizarea planului de investitii pe termen lung pentru gestionarea deseurilor municipale in judetul Iasi si a documentatiei aferente aplicatiei de finantare.

  Servicii oferite

  Finantare

  Bugetul investitiei

  Stadiu

  Analiza Financiara

  Cerere de finantare

  Program Operational Sectorial Mediu

  50 Milioane Euro

  Proiect aprobat, in curs de implementare

  Read More
 • 2011 - 2012 – Orasul Mizil +

  Implementarea E-Strategie a Orasului Mizil

  Actualizarea strategiei de dezvoltare a orasului Mizil si implementarea platformei e-Strategie.

  Realizarea unei metodologii de planificare strategica, actualizarea strategiei de dezvoltare locala, implementarea platformei e-Strategiei si instruire pentru utilizarea metodologiei si a platformei.

  Servicii oferite

  Finantare

  Bugetul investitiei

  Stadiu

  Elaborarea metodologiei procesului de planificare strategica;

  Realizarea analizei SWOT;

  Analiza si diagnoza activitatilor economice si sociale din orasul Mizil in context judetean/regional/national; Stabilirea obiectivelor strategice specifice; Stabilirea calendarului proiectelor si estimarea duratelor de realizare.

  PO DCA

  372.000 RON

  Finalizat

  Read More
 • 2008 – 2011 Judetul Braila +

  Sistem de management integrat al deseurilor in Judetul Braila

  Realizarea planului de investitii pe termen lung pentru gestionarea deseurilor municipale in judetul Braila si a documentatiei aferente aplicatiei de finantare.

  Servicii oferite

  Finantare

  Bugetul investitiei

  Stadiu

  Elaborare Master Plan 2008 – 2038

  Analiza Financiara

  Cerere de finantare

  Program Operational Sectorial Mediu

  25 Milioane Euro

  Proiect aprobat, in curs de implementare

  Read More
 • 2010 – Orasul Mizil +

  Elaborare studiu de fezabilitate in infrastructura de apa-canalizare a orasului Mizil

  Programul ce vizeaza protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare.

  Servicii oferite

  Finantare

  Bugetul investitiei

  Stadiu

  Elaborare studiu de fezabilitate in infrastructura de apa-canalizare a orasului Mizil

  Administratia Fondului pentru Mediu

  N/A

  Proiect predat

  Read More
 • 2010 – Orasul Mizil reabilitare +

  Reabilitare si extindere statie de epurare Oras Mizil.

  Servicii oferite

  Finantare

  Bugetul investitiei

  Stadiu

  Dirigentie de santier

  PHARE

  N/A

  Finalizat

  Read More
 • 2009 – Municipiul Targoviste +

  Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Colegiul National Ienachita Vacarescu

  Servicii oferite

  Finantare

  Bugetul investitiei

  Stadiu

  Proiect tehnic, detalii de executie

  Proiect pentru obtinerea autorizatiei de construire

  Caiet de sarcini pentru executie lucrari

  Program Operational Regional

  N/A

  Finalizat

  Read More
 • 2009 – Primaria Orasului Mizil +

  Reabilitare si modernizare Liceu Teoretic Grigore Tocilescu

  Servicii oferite

  Finantare

  Bugetul investitiei

  Stadiu

  Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventie.

  Program Operational Regional

  N/A

  Finalizat

  Read More
 • 2009 – Primaria Municipiului Targoviste +

  Complex Turistic de Natatie Targoviste

  Constructia unui Complex Turistic de natatie – strand, bazin acoperit, terenuri sport, in Municipiul Targoviste, in vederea cresterii atractivitatii turistice.

  Servicii oferite

  Finantare

  Bugetul investitiei

  Stadiu

  Analiza Financiara si Economica,

  Cerere de finantare

  Plan de afaceri

  Program Operational Regional

  20 Milioane Euro

  Proiect aprobat, in curs de implementare.

  Read More
 • 2008 – Banesti, Judetul Prahova +

  Canalizare in sistem centralizat in comuna Banesti, judetul Prahova

  Infiinarea unui sistem centralizat de canalizare pentru localitatile Banesti si Urleta, din comuna Banesti, judetul Prahova.

  Servicii oferite

  Finantare

  Bugetul investitiei

  Stadiu

  Elaborare Analiza Financiara si Economica,

  Elaborare buget proiect

  Realizarea graficului de activitati

  Bugetul de Stat

  5,02 Milioane Euro

  Proiect predat

  Read More
 • 1
 • 2

frontProgramul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”  “Cresterea performantei SKYLINE CENTER SRL prin dezvoltarea infrastructurii TIC”. Proiect-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro